06.09.2023 Persconferentie ter gelegenheid van de roll-out van de H0stoomlocomotief BR 003 DB

Op 06.09.2023 nodigde PIKO uit voor een bijzondere gebeurtenis. In het Neuenmarkt (Bovenfranken) vond de roll-out van de nieuwe PIKO stoomlocomotief van de bouwserie 003 in de spoorbreedte H0 plaats. In het museumpedagogische centrum van de Duitse stoomlocomotief museum (DDM) mochten de aangereisde vertegenwoordigers van de regionale en vakpers alsook modelspoor-vakhandelaars het nieuwe PIKO model voor het eerst echt bekijken.

Meer dan 40 bezoekers hadden op deze zonnige woensdag de uitnodiging van de Sonnebergse modelspoorfabrikant gevolgd. Nadat alle gasten plaats hadden genomen nam allereerst de PIKO productmanager het woord en gas aansluitend aan de begroeting een kort overzicht over het verloop van het evenement.

Daarna volgde de persoonlijke begroeting door PIKO eigenaar Dr. René F. Wilfer, die van de gelegenheid gebruik maakte om de aanwezige enige informaties over de actuele situatie bij PIKO te geven. Daarbij wierp hij onder andere een blik op de omzetontwikkeling in het lopende bedrijfsjaar. Nadat de omzetten in het afgelopen jaar op basis van de uitwerkingt van de corona.-pandemie en de oorlog tussen Rusland en Oekraïne alsook de daarmee samenhangende energiecrisis onder het geplande doelniveau uitvielen, laat de bij de stand van augustus 2023 een duidelijke opwaartse trend zien. Hoewel zich in de afgelopen jaren een terughoudende, gespannen economische stemming en de daaruit resulterende onzekerheid in de bevolking nog steeds ook in de modelspoorbranche bemerkbaar maakt, kijkt PIKO verder ,et vertrouwen in de toekomst. In de eerste acht maanden van het lopende jaar kon PIKO een twee cijferige omzetgroei realiseren.

Ter versterking van de marktpositie van PIKO en de langdurige stijging van de attractiviteit van de vestigingsplaats doett de onderneming sinds enige tijd verschillende investeringen. Zo opende in mei 2023 dePIKO Flagship Store op het Sonneberger bedrijfsemplacement – een demonstratiebedrijf voor de presentatie en de verkoop van PIKO modelbanen. Daarnaast vinden sinds enige jaren moderniseringswerkzaamheden bij de Sonneberger traditionele onderneming plaats, die onder andere op een stijging van de duurzaamheid gericht zijn. Hiertoe telt naast de installatie van een fotovoltarisch systeem, die de verandering van de verlichting op LED en de aanschaf van duurzaam spuitgietmachines.

Ook de toename van de toekomstige levensvatbaarheid van de producten speelt een wezenlijke rol, waardoor PIKO zich, naast de ontwikkeling van hooggedetailleerde en met uitstekende rijeigenschappen uitgevoerde modellen, ook op de ontwikkeling in het elektronisch gebied concentreert. Zo werden vele jaren ontwikkeling in een nieuw PIKO digitaal besturing, het PIKOSmartControlwlan geïnvesteerd> Speciaal oogmerk lag hierbij erop dat het nieuwe systeem de verwachtingen en wensen van de klanten voldoet. Ontstaan is een nieuw digitaal besturingssysteem dat zowel voor experts als instappende geschikt is. Daarvan uitgaand wordt het PIKO Smart-Controlwlan zowel afzonderlijk alsook als deel van de PIKO-startsets aangeboden.

De heer Dr. René F. Wilfer bracht tevens naar voren dat het breed opgestelde assortiment en de attractieve noviteiten een verdere wezenlijke bijdrage aan de ontwikkeling bij PIKO leveren. Daarbij is het – speciaal in tijden van toenemende onzekerheid – de hoogste uitdaging voor de Sonneberger modelspoorproducent, zijn klanten niet alleen maar modellen van de grootste detailgetrouwheid en kwaliteit. Maar deze ook tegen een goede prijs-kwaliteitverhouding aan te bieden en daarmee een bijdrage voor hobby en passie van de klanten te leveren. Daarboven uit spelen voor de inzet op de baan vanzelfsprekend ook functionaliteit, uitstekende rijeigenschappen en originele digitale en soundfuncties een belangrijke rol.

Na deze inkijkjes en een korte overgang naar de vormnoviteit gaf de heer Dr. René F. Wilfer het woord aan de heer Gideon Grimmel, die de aanwezige gasten tot een reis in het verleden uitnodigde. In een korte toespraak gaf hij een overzicht over de geschiedenis alsook over de specifieke bijzonderheden van de sleeptenderlocomotief. De lichte sneltreinlocomotieven net de asvolgorde 2’C1‘ beschikten over een wielstellast van 18 ton en waren daardoor ook voor trajecten geschikt waarop de machines van de BR01, met wie zij enige constructieprincipes deelden, niet ingezet konden worden. Terwijl de eerste locomotieven over een toegelaten topsnelheid van 120 km/h beschikten, werd dit later tot 130 km/h verhoogd.

Tussen 1930 eb 1938 werden in het totaal 298 locomotieven door Borsig, Krupp, Henschel en Schwartzkopff voor deDeutsche Reichsbahn gebouwd. Het lichtere gewicht in vergelijking tot BR 01 werd door een kleinere Ketel en cilinder alsook een lichter frame gerealiseerd. De eerste serielocomotieven werden in het vlakke noorden ingezet, onder andere in en om Osnabrück, Stralsund, Hanover en Hamburg Altona. Vanaf het midden van de jaren 30 behoorden ook zuidelijke regio’s to het inzetgebied (Ludwigshafen, Frankfurt (Main), Würzburg. Na de Tweede Wereldoorlog kwamen 145 locomotieven in het bestaand van de Deutsche Bundesbahn en 78 machines naar de Deutsche Reichsbahn. Met het buiten dienst stellen van de 003 088-2 in december 1972 eindigde de inzet van deze sneltreinlocomotieven bij de DB. Bij de Deutsche Reichsbahn scheidde de laatste locomotief van de bouwserie, de 03 2128 negen jaar later, in juni 1981 uit de dienst uit.

In het totaal 36 locomotieven bleven in Pilen en werden daar onder de aanduiding Pm2 bedreven. In 1978 volgde de buitendienst-stelling van de laatste stoomlocomotieven Pm2 bij de PKP.

Vandaag de dag zijn nog 18 locomotieven behouden gebleven. Een DB-historische machine staat als expositiestuk in de DDM. Met de 03 2155-4 is vandaag de dag slecht één locomotief operationeel, een verdere, de 03 2204-0 bevindt zich in renovatie.

Na dit korte uitstapje in vroegere tijden nam opnieuw productmanager Matthias Fröhlich het woord en gaf de bezoekers aan da hand van het voorbeeld van de BR 003 een fundamenteel inzicht in de ontwikkeling van een nieuwe vormnoviteit tot en met het afgeronde mode. Io de eerste plaatst staat vanzelfspreken de beslissing om een voorbeeld in model om te zetten.

Oorzakelijk voor het succes van de PIKO modellen is de voorbeeld- en schaalgerouwe nabootsing van het origineel alsook de vele afzonderlijk aangezette leidingen, treedplanken, opstappen in combinatie met hoogste bedrijfsdeugdelijkheid., hoge aandrijf- en trekkrachten en een uitgesproken speelwaarde ontstaan unieke modellen, die nauwelijks ruimte voor wensen open laten. Deze stellingen werden ook bij de ontwikkeling bij de ontwikkeling van de bouwserie 003 als basis genomen. Basis voor een voorbeeld- gerechte nabootsing van een locomotief vormt vanzelfsprekend de voorbeeldonderzoek. Opbouwend op constructietekeningen, foto’s en artikelen over het gekozen voorbeeld ontstaat stap voor stap een model, dat zijn rondes op de modelbaan draaen kan. Als gevolg hierevan is het weinig verbazingwekkend dat het moment, waarin het model na maandenlange planning en constructie voor het eerst in het echt bekeken kan wordenen de detailv hun vole werking ontvouwen kunnen, een bijzonder highlight vormt. De nieuwe PIKO locomotief bedient optisch met vele bijzonderheden. Via separaat aangezette leidingen en treeplanken. Fijn nagebootste details als een bel naast de ketel kan de blik tot aan de tender met fijne kolenimitatie dwalen. Als bijzonderheid beschikt de BR 003 van PIKO filigreine netalen wielen. Bij nadere beschouwing verrast het enigszins dat een model dieze wondermooie sleeptenderlocomotief uit meer dan 400 afzonderlijke delen bestaat.

Maar niet alleen optisch weet de B 003 voor zich te enthousiastmeren.. Naast de verplichte lichtwisseling wit en rood beschikt het model in het digitale bedrijf bovendien over verlichting in het chassis en de cabine. Als een highlight bevindt zich ook bij de nieuwe PIKO stoomlocomotief een kleine LED in het gebied van de vuurkist, die een met licht flakkerend, rood licht het flakkeren van gloeiende kolen imiteert en een bijzonder stemming op de modelbaan veroorzaakt. Aanvullend beschikken de met een PIKO SmartDecoder XP Sound uitgeruste modellen naast veervuldige sound-functie ook over een vanaf de fabriek geïntegreerde stoomgenerator. In de Expert Plus variant. bevindt zich een verdere highlight dat ert tot dusver nog nooit bij PIKO aanwezig was: een pulserende verdamper. Verder bezit het Expert Plus model over een digitaal schakelbare koppeling aan de tender.

Naast de Expert en de Expert Plus variant in de uitvoering van de Deutsche Bundesbahn verschijnt de locomotief als Expert model in twee verder uitvoeringen – eenmaal als bouwserie 03 van de Deutsche Reichsbahn en eenmaal als Pm2 van de PKP. . Bij alle varianten werden met de landtypische bijzonderheden rekening gehouden en de modellen geven hun overeenkomstige voorbeelden origineelgetrouw weer.

Na deze interessante inzichten van het voorbeelde en de modellocomotieven was het nu eindelijk z0 ver. Met een korte fluitstoot gaf de heer Dr. René F. Wilfer het signaal en de bouwserie 003 zette zich behoedzaam in beweging. Krachtig en rustig reed het PIKO model uit de locomotievenloods, bewoog zich over de rails en de bezoekers konden zich een eerste indruk van de talrijke details, de elegantie, alsook de verschillende geluids-- en lichtfuncties verschaffen.

In aansluiting tot de presentatie was er de mogelijkheid het model nauwkeuriger te bekijken, foto’s op de eigen modelspoorbaan van het museum te maken en over de modelnoviteit van gedachten te wisselen. Voor het museumpedagogische centrum stond daarnaast met de 03 131 een grote zus van de PIKO noviteit direct ter plaatse en kon eveneens tezamen met het PIKO model gefotografeerd worden.

Na een korte versterking gingen de gasten zich weer naar de evenementenruimte om een korte lezing van de heer Jürgen Goller, een voormalig medewerker van de DDM over het functioneren van de stoomlocomotieven aan te oren.

Daarmee was het officiële deel van het evenement beëindigd en enkel van de gasten maakten van de gelegenheid gebruik om een rondleiding door het museum alsook om aan een ritje op een handbediende draisine deel te nemen.

De PIKO modellen van de BR 03 worden naar verwachting vanaf eind 2023 in de vakhandel alsook bij PIKO beschikbaar zijn. In dezelfde tijdspanne verschijne ook de uitvoeringen van de DR en PKP alsook de Epert Plus versies voor DC en AC-banen.

Neuenmarkt/Sonneberg, den 06.09.2023


PIKO Managing Director, Dr. René F. Wilfer, presents the model of the H0 steam locomotive BR 003 in front of the impressive original.

2023-09-04 Roll Out BR 003_www.png50680.jpg50680_Detail 1_www.jpg50680_Detail 2_www.jpg50680_Detail 3_www.jpgIMG-20230907-WA0002_www.jpg

Das PIKO Video zum Roll Out: