08.05.2018 Nowości PIKO dostępne w drugiej połowie maja!

H0 Expert Lokomotywa spalinowa do ruchu pasażerskiego SP45-234 #96306

  • typ: 301Db
  • numer fabryczny: 301Db-236
  • producent: H. Cegielski, Poznań
  • rok budowy: 1976
  • właściciel: PKP

Model tej lokomotywy przedstawia ją w stanie fabrycznym, kiedy przydzielona została z dniem 4 kwietnia 1976 roku do DOKP Poznań i Lokomotywowni Poznań Gł., gdzie (niezależnie od zmian restrukturyzacyjnych, zachodzących na PKP od roku 1990) pozostawała do 7 lipca 1991 roku.

Od stycznia 1992 roku, po rekonstrukcji, lokomotywa ta otrzymała oznaczenie SU45-234 i pracowała w Zbąszynku. Ostatecznie, po 22 latach służby na PKP, została skreślona z inwentarza dnia 22.12.1998 roku, z przebiegiem 1 728 388 km...

0002.jpg0003.jpg0004.jpg0005.jpg0006.jpg0007.jpg0008.jpg0009.jpg0010.jpg0011.jpg0012.jpg
» 96306 Model w sklepie internetowym PIKO

H0 Expert 4-osiowy wagon węglarka #58410

  • typ: 401Zk
  • seria: Eamos
  • numer inwentarzowy: 82 51 5945 304-2
  • rok przebudowy: 1996
  • właściciel: PKP Cargo Logistics.

Model firmy PIKO przedstawia ten wagon w malowaniu i oznaczeniach po naprawie okresowej wykonanej w dniu 04.02.2014 roku (a więc w epoce VI).

Wagony typu 401Zk powstały w wyniku przebudowy węglarko-platform typu 401Zb oraz platform typu 401Ze. Zakładem, który dokonał przebudowy tych wagonów były ZNTK Gniewczyna.

Ogółem powstało 120 wagonów typu 401Zk, które wyposażone zostały w odejmowane wysokie ściany i boczne drzwi ładunkowe. Węglarki typu 401Zk przeznaczone są zasadniczo do przewozu kamienia oraz kruszyw i eksploatowane są najczęściej w zwartych składach.

0003.jpg0006.jpg0008.jpg58410-Detail.jpg58410-Detail1.jpg58410-Detail2.jpg58410.jpg58410_.jpg
» 58410 Model w sklepie internetowym PIKO