05.06.2018 Oferta | Lato 2018

PIKO Oferta Lato 2018

Kolejny miesiąc przynosi ze sobą od dawna oczekiwane nowości. Czy to nowy wagon G02 z III epoki, czy kolejne typowo polskie wiernie odwzorowane wagony z rodziny 401Z, a może tory A-Gleis na betonowych podkładach, czy cyfrowy zestaw Intercity... Dla każdego będzie to zapewne coś innego.

Kompleksowe informacje otrzymacie w autoryzowanych sklepach. Zapraszamy!

PIKO 58906

2-osiowy wagon towarowy kryty

  • pochodzenie: niemieckie (pruskie)
  • typ (wg oznaczeń pruskich): II d 8
  • lata budowy: 1892-1919
  • właściciel: PKP
  • numer inwentarzowy: 0130 216
  • oznaczenie serii: Kdn
  • napr. rew.: Wst. Ostrów, 6. 3. 52
  • epoka: IIIb

Wagony pruskiego typu II d 8, były wagonami krytymi o ładowności 15,0 t i nośności 15,75 t. Aż do czasu rozpoczęcia w roku 1911 produkcji wagonów krytych tzw. „budowy związkowej" typu A 2, których konstrukcja wywodziła się bezpośrednio właśnie z typu II d 8, był to najliczniej budowany typ wagonu krytego na kolejach niemieckich.

Również na PKP w okresie międzywojennym wagony tego typu stanowiły, obok wagonów typu A 2, najliczniejszą grupę krytych wagonów towarowych.

Po roku 1945 PKP posiadały jeszcze kilka tysięcy pruskich wagonów typu II d 8, które od drugiej połowy lat 50 wycofywane były stopniowo z eksploatacji handlowej.

Ostatnie wagony tego typu skreślono z inwentarza PKP na początku lat 70 XX wieku.

Model przedstawia wagon typu II d 8 (wydanie 7) z końcowego okresu produkcji (1909-1919), w oznaczeniach PKP z pierwszej połowy lat 50, w szarym malowaniu - typowym dla wagonów towarowych PKP z tamtych lat.